GRC: volgt provincie negatief advies gemeente?

Volgende week spreekt de provinciale milieuvergunningencommissie zich uit over de milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf GRC, een kleine maand later beslist de deputatie dan om de vergunning al dan niet toe te kennen. Het bedrijf wil in de buurt van het Albertkanaal in Viversel afval opslaan en licht vervuilde grond zuiveren. Maar de buurt en de dorpsraad protesteren daartegen, en er zijn meer dan 300 bezwaarschriften ingediend. Ook al omdat op amper 500 meter een lagere school ligt. Het schepencollege heeft enkele weken geleden over de hele lijn een negatief advies gegeven. Volgens schepen van leefmilieu Bruno Buyse bevatte de vergunningsaanvraag onduidelijkheden en geeft ook de bestaande wasinstallatie van het bedrijf niet de gewenste resultaten. Als de provincie de milieuvergunning weigert, kan het bedrijf nog altijd een nieuwe aanvragen en daarbij zijn dossier aanpassen aan de opmerkingen.13180