Grote ontgoocheling om stopzetting Kind en Taal

Grote ontgoocheling om stopzetting Kind en Taal

Kind en Taal vzw stopt ermee. De 65 medewerkers kregen vandaag het nieuws te horen als een donderslag bij heldere hemel. De vzw krijgt geen Europese steun meer en moet daardoor zijn werking stopzetten. Ook in Heusden-Zolder wordt ontgoocheld gereageerd. Kind en Taal was één van de maatregelen in het kader van SALK bij de sluiting van Ford Genk. Gezinnen in kwetsbare gebieden kregen extra ondersteuning, ook Heusden-Zolder ging een samenwerkingsovereenkomst aan met Kind en Taal vzw om de onderwijskansen bij kinderen te verbeteren en tewerkstelling te creëren.  Op dit moment werken hier 2,75 voltijds equivalente medewerkers voor Kind en Taal. Ze staan in voor wekelijkse huisbezoeken aan gezinnen met kinderen tussen 12 en 30 maanden, en voor het organiseren van groepsbijeenkomsten (instapklasjes en instapuurtjes).  Ze ondersteunen in Heusden-Zolder het voorschoolse project Hupsakee, zetten gezinscoaches in en organiseren taallabo’s.  Vorig jaar werden meer dan 50 gezinnen begeleid in Heusden-Zolder

Sprankeltje hoop?

“Vandaag werden de gemeenten geïnformeerd dat de structurele en kostendekkende financiering van Kind en Taal vzw achterwege blijft waardoor de vzw worstelt met systematische liquiditeitsproblemen.  Kind en Taal vzw heeft hierdoor vandaag het voornemen tot collectief ontslag van zijn medewerkers aangekondigd.  De Raad van Bestuur van Kind en Taal vzw engageert zich om verder te zoeken naar mogelijkheden om dit waardevol en sterk aanbod alsnog te vrijwaren.  We hopen dan ook dat we in Heusden-Zolder vanuit Kameleon, ons nieuwe Huis van het Kind, programma’s voor meer onderwijskansen kunnen blijven aanreiken voor gezinnen met jonge kinderen”, aldus burgemeester Mario Borremans in een reactie. 75145