Grote zwaluwpopulatie huist aan brug Viversel

Grote zwaluwpopulatie huist aan brug Viversel

Onder en naast de nieuwe brug over het Albertkanaal in de Westlaan in Viversel krioelt het van de zwaluwen. De vogels hebben onder de brug aan weerzijden een heleboel nesten gemaakt. Daar krijgen ze trouwens het gezelschap van een aantal duiven. Maar nog straffer, in de hoge berm naast de brug hebben ze een heel aantal holen gemaakt waar ze ook druk in- en uitvliegen. De grote zwaluwkolonie in die buurt is trouwens geen nieuwigheid. Vroeger woonden ze aan de Dosschetorens, na de afbraak verhuisden ze naar de oude brug en nu zijn ze dus weer teruggekomen. Iets gelijkaardigs heeft zich voorgedaan op het mijnterrein. Ook daar hingen vroeger tientallen zwaluwnesten, vooral onder de richels van de luchtfabriek. Bij de restauratiewerken zijn die verdwenen. De zwaluwen maakten geen gebruik van de torens die achter de parking speciaal voor hen gezet waren. Maar na de restauratie zijn ze dus ook weer teruggekeerd, met enkele jaren tussenpauze. UPDATE Jean-Pierre De Roo van Natuurpunt laat nog weten dat het om twee soorten zwaluwen gaat: die onder de brug zijn huiszwaluwen, hun collega's in de berm zijn oeverzwaluwen.77593