Hadde gè ooch een hûske

Hadde gè ooch een hûske

Vroeger gingen ze in onze contreien niet naar het toilet of de WC maar naar 't hûske, weet Jan Remen. Dat was ook eerder in de tijd dat de wc zich nog in een apart hok achter het huis bevond en dat je in een rond gat in een houten plank moest plaatsnemen. Gelukkig vervlogen tijden ...24626