Handelaars luisteren naar actieplan

Handelaars luisteren naar actieplan

Er was belangstelling maar niet bepaald een overrompeling vanavond bij de voorstelling van het strategisch-commercieel plan dat de gemeente Heusden-Zolder bij het Studiebureau Idea Consult had laten maken. Eerste verwelkomde burgemeester Mario Borremans de handelaars, waarna Annemie Vanherf van het team lokale economie het verloop van het gevelrenovatieproject uit de doeken deed. Uiteindelijk hebben 34 handelaars samen 570.000 euro geïnvesteerd waarvoor ze 225.000 euro subsidie kregen. Willem de Laat van Idea Consult deed vervolgens de studie uit de doeken. De aanwezigen kregen ook een samenvatting van het totale rapport van 169 bladzijden. Daarin wordt elke kern apart bekeken, er wordt rekening gehouden met de bedreigingen vanuit Hasselt en Beringen en met de (beperkte) aantrekkelijkheid voor kooplustigen van elders. Als mogelijke acties wordt de verbetering van het openbaar domein voorgesteld, een shoppinggerichte evenementenkalender, stimuleren en informeren van startende winkeliers, werken aan een innovatief aanbod, een webwinkel voor groepen van zelfstandigen, en verder kleinere panden samenvoegen, aanpakken van leegstand en verkrotting, wifi en openbare toiletten, communicatie-acties, enz. De studie voorziet dat per jaar 175.000 euro nodig is voor infrastructuur en 300.000 euro voor de werking. Daarmee is de aanzet gegeven, nu moet alles op gang komen, zowel voor de gemeente als geheel als voor de 5 winkelgebieden apart. (meer foto's)
21760