Happy birthday Albertkanaal

Happy birthday Albertkanaal

Vandaag viert het Albertkanaal zijn 70ste verjaardag. Op 30 juli 1939 werd het kanaal officieel geopend als verbinding tussen de haven van Antwerpen en de haven van Luik. Het is 130 km lang. Als 'scheepvaartsnelweg' heeft het een belangrijke rol gespeeld in de economische en industriële ontwikkeling van ons land, en met het stroplopen van het verkeer en het oplopen van de transportkosten neemt de rol van de binnenscheepvaart verder toe. Vorig jaar werden tussen Kanne en Antwerpen alleen al meer dan 33.000 schepen geteld, waarbij bijna 4 miljoen ton werd geladen en meer dan 15 miljoen ton gelost, en daar zit het Luikse deel dan nog niet eens in. In de periode van de koolmijn werd de steenkool per trein - over het huidige toeristische fietspad - naar de kolenhaven in Genebos gebracht, waar ze met kranen op schepen werden geladen richting industriegebieden. Nu wordt onderzocht of de buurt rond de haven opnieuw een functie voor watergebonden bedrijven kan krijgen. Het Albertkanaal - in de volksmond ook wel eens 'Bèr zen Beek' genoemd - doorkruist onze gemeente op twee plaatsen: eerst in Eversel, om dan vervolgens een stukje door Lummen te lopen en dan weer Viversel binnen te komen.2988