Heel wat vraagstukken op dorpsraad Viversel

Heel wat vraagstukken op dorpsraad Viversel

Heel wat volk gisteravond op de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad Viversel. Ook gemeentebestuur, politie en circuit hadden hun vertegenwoordigers gestuurd om vragen te beantwoorden. Zaken die aan bod kwamen waren de verhoging van de kanaalbruggen, de stand van zaken van de ontsluitingsweg kolenhaven Lummen, het bord Bolderberg aan kasteel Terlaemen, de locatie van de glascontainer en het sluikstorten. Bijna traditiegetrouw kwamen ook verkeers- en mobiliteitsvraagstukken aan de oppervlakte. Vanuit de gemeente werd erop aangedrongen om gebruik te maken van de meldingskaart op de gemeentewebsite.20001