Helena Van Dessel is verontwaardigd over Dedecker

Zowat heel het weekend werden de politieke discussies getekend door kritiek op Jean-Marie Dedecker die een privé-detective had ingezet om de vermeende betrokkenheid van minister De Gucht en zijn familie bij vastgoedactiviteiten uit te vlooien. Een onderzoek dat tot niets leidde overigens. Van de meeste partijen krijgt De Decker kritiek, ook uit zijn eigen rangen. Helena Van Dessel, voorzitter van LDD-Heusden-Zolder heeft in een persmededeling 'haar verontschuldigingen' aangeboden aan minister De Gucht en zijn familie. 'Het is mijn wens mij volledig te distantiëren, van de meest onlibertijnse praktijken, die de partij van het 'gezond verstand', tot mijn grote verbazing lijkt te hanteren', zegt ze. 'Mijn dagen bij Lijst Dedecker zijn door dit schrijven geteld.' Op de LDD-lijst voor de Vlaamse verkiezingen was een plaats gereserveerd voor Helena Van Dessel, wellicht zitten ze daar nu met een vacature ...2369