Hendrik Huyghelier stapt uit N-VA

Hendrik Huyghelier stapt uit N-VA

FLASH Hendrik Hughelier, OCMW-raadslid van N-VA Heusden-Zolder neemt ontslag uit zijn fractie en uit de lokale partij. Dat heeft hij zopas op een persconferentie aangekondigd. Het ontslag komt er ongelegen voor de partij, vlak voor de verkiezingen. Huyghelier is ook de eerstvolgende opvolger voor de gemeenteraad voor de N-VA.  UPDATE Als reden voor zijn ontslag geeft Hendrik Huyghelier aan zich niet langer te kunnen vinden in de interne werking van de lokale N-VA-afdeling, hij zal dan ook voortaan als onafhankelijke zetelen. Concreet geeft hij 2 voorbeelden. Enerzijds de verkoop van een stuk OCMW-grond met daarop een 12-tal oude huisjes in de Rodenbachlaan aan de Kantonnale Bouwmaatschappij.  Zelf vond Huyghelier dat er meer uit de verkoop te halen viel, na lang aandringen was zijn fractie het eens om dat opnieuw in vraag te stellen. "Maar de dag nadien werd het door de plaatsvervangende voorzitter niet op de agenda gebracht. De oppositiepartij wist dat al vooraf dat onze partij dat beslist had.  Daardoor lijdt het OCMW een mogelijk verlies van zeker 200.000 euro. Daarnaast is er het gebrek aan communicatie en het niet naleven van democratisch genomen beslissingen." Anderzijds verzet Hendrik Huyghelier zich tegen een voorstel om - na slagen voor een examen - een deel van het OCMW-management een loonsverhoging toe te kennen voor ongeveer in het totaal 30.000 euro per jaar. Dit kan volgens hem niet in tijden van besparingen, waarbij de buitenschoolse kinderopvang mét personeel moest afslanken. Ook stond die extra kost volgens hem niet in de meerjarenbegroting en werd ook hier niet over gecommuniceerd. Volgens hem heeft ook de N-VA-fractievoorzitter in het OCMW al tot twee keer toe zijn ontslag aangeboden.
16073