Het is vandaag Aswoensdag

Het is vandaag Aswoensdag

Het is vandaag Aswoensdag, het begin van de christelijke vasten. Vroeger ging iedereen dan massaal naar de kerk om een askruisje op het voorhoofd te laten zetten. Dat werd dan heel de dag gedragen, aan kinderen werd wel eens verteld dat ze een nieuw kostuum kregen als ze erin slaagden het kruisje 40 dagen – tot Pasen dus – te bewaren. Onmogelijk uiteraard. Ook vandaag wordt in verschillende kerken het askruisje nog uitgereikt, hoewel het aantal mensen dat er gebruik van maakt sterk is teruggelopen.45020