Het oude boerenleven in Heusden (3)

Het oude boerenleven in Heusden (3)

Met de dorpstuintjes lijkt een revival in de maak, maar vroeger had zowat iedereen zijn eigen groententuin. En wie een boerderij had, teelde de groenten op wat grotere schaal. Zoals de familie Corthouts op de foto, als de 'patatten' moesten geraapt worden, dan werd heel de familie ingeschakeld. Meer over het Heusdense boerenleven vind je in het gelijknamige boek en op de tentoonstelling van de Geschied- en Heemkundige Kring in Hof Ter Bloemen.48561