Heusden eert zijn volkskunstenaar

Heusden eert zijn volkskunstenaar

Samen met het jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring is ook een boekje verschenen dat in het teken staat van de Heusdense Volkskunstenaar Lowie Beets. Ook de fototentoonstelling die nog tot 14 november in de bib loopt, is voor een deel aan hem gewijd. Lowie was onder meer het creatieve brein achter 't Heusdens Volksteater en het is dan ook Maurice Mues van datzelfde HVT die het verhaal bij de vele foto's schreef. Lowie Beets was een artistieke duizendpoot. Bij de revue was hij auteur, regisseur, decorontwerper en -maker, schminker en zelfs acteur. Dat blijkt ten overvloede uit de tientallen foto's van de vele producties die hij leidde. Daarnaast was hij ook schilder, reclame-ontwerper en beeldhouwer, altijd met het volkse en het engagement als rode draad.
In december 1999 overleed Lowie Beets, veel te vroeg op 55-jarige leeftijd. Het idee voor het boek en de tentoonstelling ontstond toevallig toen Fons Claes van de heemkundekring bij de voorbereiding van een tentoonstelling op de zolder van de kerk een geschilderd kersttafereel van Lowie Beets ontdekte. En zo startte de zoektocht naar nog meer werk. Het boek bevat naast jeugd- enn familiefoto's ook pentekeningen, affiches en stickers die de kunstenaar maakte. En weinigen weten dat het reusachtige Laatste Avondmaaltafereel op de muur van de Sint-Willibrorduskerk niet alleen door Rik Verhelst werd gemaakt, maar dat Lowie er als jonge student aan meewerkte. En zo krijgt de Heusdense volkskunstenaar bij uitstek tien jaar na zijn dood alsnog het eerbetoon dat hij verdient.3627