HHD klinkt op een beter 2022

HHD klinkt op een beter 2022

De Handelaars Heusden Dorp hielden vanavond alsnog een rececptie bij het begin van het nieuwe jaar. Daarvoor hadden ze de veilige omgeving van de tent bij Tennis- en Padelclub Heusden gekozen. Co-voorzitter Andy Vanhoudt stak zijn bewondering voor de collega's niet onder stoelen of banken omdat zij in de afgelopen twee jaar zijn blijven ondernemen en initiatieven nemen. Hij verwacht een goed ondernemersjaar. Het kleinschalige kerstevent in december vormde al een eerste aanzet . Voor zaterdag 25 juni - Heusden-kermis - kondigde hij een nieuwe editie aan van Heusden Bolt en er komt ook een mini-schlagerfestival met Laura Lynn, Sam Gooris en een coverband. Voorts zette hij zijn co-voorzitter Greta Feyen met haar niet aflatende inzet in de spreekwoordelijke bloemetjes. Schepen van Handel en Middenstand Isabelle Thielemans feliciteerde de HHD met hun inzet en creativiteit en wenste hen een succesvol jaar toe waarin handelaars en ondernemers weer kunnen doen waarvoor ze hebben gekozen.72132