Hinder in de Schootstraat duurt nog 14 dagen

Hinder in de Schootstraat duurt nog 14 dagen

Wie de jongste dagen door de Schootstraat rijdt, zal gemerkt hebben dat de werken aan de verkeersdrempels daar voor hinder zorgen. De verhogingen aan de drempels worden momenteel vernieuwd, maar daardoor blijft op die plaatsen maar één rijstrook mogelijk. Bij de politie zijn daarover al heel wat meldingen binnengekomen. Na overleg met de aannemer is één bijsturing mogelijk gebleken: het kruispunt Schootstraat, Zolderseweg en E. Staintonstraat zal vervroegd opengesteld worden. Voor de andere plaatsen is dat niet mogelijk en zal de hinder nog 14 dagen duren, tot alles uitgehard is. De politie zal extra toezicht houden omdat er ook klachten zijn over ongeduldige autobestuurders die de werkplekken langs rechts voorbijrijden, over het fietspad.
75350