Hinderlijke bomen worden vervangen

Hinderlijke bomen worden vervangen

In verschillende straten worden bomen gekapt en nadien vervangen door andere exemplaren. Zo heeft personeel van De Winning de Noorse esdoorns verwijderd in de Lodewijk Dosfellaan, de Jan Frans Willemslaan en de August Vermeylenlaan omdat de wortels voortuinen en opritten beschadigden. In het najaar komen er andere bomen, die meer geschikt zijn als laanboom. In de Dorpsstraat zijn 14 esdoorns en een wilde kastanjeboom veroordeeld. Het plan om hen te knotten, bleek in het verleden niet zo goed te werken bij deze soort. Nu moet eerst gekeken worden of de wortels volledig kunnen worden weggefreesd. Pas dan wordt duidelijk of nieuwe laanbomen kunnen geplant worden.46778