Hoe gebeuren vogeltellingen op mijnterril?

Hoe gebeuren vogeltellingen op mijnterril?

We hebben de voorbije weken al enkele keren bericht over de vogeltellingen op de mijnterril, die sinds kort als nieuwe officiële telplaats voor trekvogels geldt, en met enorm veel succes. Wim Goris heeft ons nog wat extra info bezorgd over de manier van werken. Telkens vatten vogelkenners boven op de top post. Ze moeten uiteraard een goede kennis hebben van de lokroep, het trekgedrag, het vliegbeeld, de vliegstijl en van de verschillende vogelsoorten, omdat ze hen vanop afstand moeten herkennen. De lokroep is meestal een korte roep die vogels gebruiken om tijdens hun trek met elkaar contact te houden, het is een ander geluid dan de zang waarmee ze hun broedgebied afbakenen. Sommige vogels trekken alleen of met een paar (rietgors, beflijster, appelvink), andere als de putter, kneu of groenling vliegen in kleine groepjes. Maar spreeuwen vliegen in dichte groepen. Er zijn ook gemengde groepen of de ooievaars en buizerds die vliegen op thermiek. Het vliegbeeld van de vogels is hun silhouet tegen de lucht en de vliegstijl verschilt ook: zo vliegen duiven en eenden in een strakke rechte lijn en een specht vliegt in een golvende vlucht zoals een galopperend paard. De resultaten vind je terug op trektellen.nl14439