Hoe zijn de bevoegdheden verdeeld?

Het is ondertussen duidelijk hoe de bevoegdheden in het schepencollege herverdeeld zijn nu de N-VA-ers Robin Stroobants en Elke Gijbels bijna alles hebben moeten inleveren. Burgemeester Mario Borremans (onafhankelijk) krijgt er de volgende bij: openbare werken, nutsvoorzieningen, beheer materieel, begraafplaatsen, groenvoorzieningen, logistiek, riolering/waterzuivering. Lode Schops (onafhankelijk) ziet zijn taken uitgebreid met reiniging/huisvuil/recyclage, brandweer, verkeer/verkeersinfrastructuur, mobiliteit en openbaar vervoer en IT-automatisatie. Peter Tielens (NHZ) wordt nu ook schepen van sport, overheidsopdrachten en aanbestedingen. Funda Oru (SP.A) krijgt er welzijn, gezin, integratie, Nederlands voor anderstaligen en gelijke kansenbeleid bij. Marleen Hoydonckx (NHZ) mag zich nu ook over kinderopvang en emancipatie/minderheden ontfermen. Voor Jeanne Prikken (NHZ) komt er ontwikkelingssamenwerking bij.16522