Huismus is meest gespot, koolmees in Limburg

Huismus is meest gespot, koolmees in Limburg

Uit de vogeltellingen die Natuurpunt organiseert, blijkt dat de huismus in de Vlaamse tuinen de meest gespotte vogel is. Hier een afbeelding van een mannetje en een vrouwtje in een Heusdense tuin. Mannetjes hebben een contrastrijker verenkleed dan vrouwtjes, met zwart op het gezicht, de keel en de borst, en warmer kastanjebruin op de bovendelen. (foto Stefan Was) UPDATE Ondertussen zijn ook de Limburgse cijfers bekend, hier staat de koolmees op 1, voor de huismus en de vink op 3. De huismus is hier minder verspreid dan de koolmees, en er zitten hier wel veel vinken, maar je vindt ze minder in de tuinen doordat er meer natuur beschikbaar is in Limburg. In Limburg namen 985 tellers deel, gemiddeld waren er 19 vogels per tuin, dat is historisch laag. Maar de zachte winter kan daarin meespelen, de vogels komen daardoor minder voedsel zoeken dicht bij de woningen.
15227