Hulpverleners leren elkaar kennen

Hulpverleners leren elkaar kennen

Om de onderlinge samenwerking te optimaliseren organiseerde de wijkdienst van de politie tijdens de lunchpauze het puzzeluur. Gaan de flikken puzzelen? Niet echt, verschillende diensten die op het vlak van hulpverlening werkzaam zijn in Heusden-Zolder benutten hun middagpauze om te netwerken. Tijdens dit kennismakingsmoment presenteert de gastheer/vrouw, in dit geval de wijkdienst en dienst slachtofferbejegening van de politie zijn/haar werking. Liefst 46 personeelsleden van onder meer OCMW, Kind & Gezin, CAW, Daedalos, IKAROS, integratiedienst, Platform Lokaal Integratiebeleid en 't Anker tekenden present. Ze kregen een toelichting over de taken van de wijkinspecteur en de werking van de dienst slachtofferbejegening. Nadien volgde nog een rondleiding door het commissariaat.24639