Iedereen ongelukkig over verhuizing post

Bij het begin van de gemeenteraad kaartte de CD&V aan dat niemand gelukkig is over de komst van het postkantoor naar de Guido Gezellelaan en vroeg de partij of dat opgenomen is in de parkeer- en mobiliteitsvisie van het gemeentebeleid. Schepen Lode Schops moest ook toegeven dat de gemeente niet op de hoogte was van de komst van de post, laat staan dat het in de visie was opgenomen. Nu gaat dat een bijkomend, nijpend probleem opleveren, terwijl er gewerkt wordt aan een visie rond de parkeerproblematiek. Schops verwees naar de problematiek die ook in Houthalen rond de post is ontstaan, terwijl het hier nog erger is en de post tot vorige week op een ideale locatie zat. Burgemeester Borremans voegde er nog aan toe dat ook de toegankelijkheid hem zorgen baart. Bruno Buyse (N-VA) benadrukte dat de post zelf over geen enkele parkeerplaats beschikt.19949