Iftarreglement: deel oppositie stapt op

Het aangepaste subsidiereglement voor de Iftar-feesten zorgde andermaal voor heibel op de gemeenteraad, een deel van de oppositie stapte zelfs op. Tony Beerten (Nieuw) maakte zich bijzonder druk over het feit dat het reglement nog gewijzigd was nadat de dagorde voor de gemeenteraad al verspreid was, hij werd gesteund door partijgenoot Peter Tielens in zijn verwijt dat de meerderheid geen respect heeft voor de gemeenteraad. Hij vroeg het punt een maand te verdagen. "Kan niet," zei bevoegd schepen Marc Swevers, "de Ramadam begint al in augustus en een uitstel zou de betrokken verenigingen te weinig voorbereidingstijd geven. En de aanpassingen zijn gebeurd op vraag van de ontvanger." "Chantage," verweet Beerten hem. De meerderheid en de SP.a stemden tegen een uitstel, waarop de volledige Nieuw-fractie opstapte. Jan Jans (Vlaams Belang) hield nog een pleidooi tegen subsidies voor godsdienstfeesten 'Voor Kerstmis en Pasen krijgen wij ook geen toelagen en deze dienen toch alleen maar om bepaalde mensen zich te laten volproppen." Toch keurden de meerderheid en SP.A het nieuwe reglement goed, waarop ook Vlaams Belang de zaal verliet.4862