'In 2009 aan de slag op mijnterrein'

Zowel het gemeentebestuur als de LRM verwachten dat in 2010 de volledige invulling van het mijnterrein van start kan gaan. Zoals we vorige week al meldden, heeft het bureau Nelson in opdracht van de gemeente een studie uitgevoerd over de mogelijkheden. Daarin is vooral gesuggereerd om het aspect duurzaam bouwen verder uit te breiden met woningen, winkels, kantoren, bedrijven en ook ontspanningsmogelijkheden. Ondertussen heeft de LRM een studie laten uitvoeren naar de bouwtechnische aspecten van de verschillende gebouwen en monumenten. Beide rapporten worden de komende maanden samengebracht in een masterplan door het bureau Libost. Dat plan moet duidelijk maken waar exact wat kan gebeuren, vervolgens kunnen LRM en gemeente op zoek naar private partners. Volgens burgemeester Claes is ondertussen ook een financieel adviseur aangesteld die moet uitzoeken hoe alles kan betaald worden.1858