In de zomer wekelijkse huisvuilophaling

In de zomer wekelijkse huisvuilophaling

Tussen 1 juni en 30 september worden in Heusden-Zolder de huisvuilzakken elke week opgehaald. Het gaat om een beslissing van het schepencollege, vooral om inwoners die op een appartement of in een kleine woning verblijven, te helpen als ze bij warmte last krijgen van geurhinder of ongedierte. Het gaat om 9 extra ophaalbeurten, ook telkens op dinsdag. Dat kost 88 000 euro extra aan de gemeente. Het gaat om een tijdelijke maatregel in afwachting van een wetswijziging die het mogelijk maakt restafval naar het recyclagepark te brengen. UPDATE Tijdens de gemeenteraad vroeg Kristof Was (CD&V-Plus) zich af of dit wel de hoge kostprijs waard was en er vraag naar is. Tegelijk vroeg hij ook om te onderzoeken om samen met Limburg.net een proefproject op te zetten om afval naar het recyclagepark te brengen. Ook had hij vragen bij de communicatie over de extra ophaling. Burgemeester en schepen herhaalden hun engagement om voor de toekomst een oplossing in het recyclagepark te zoeken.
31778