Infomiddag voor kandidaat onthaalouders

Dagelijks zetten vele onthaalouders van Landelijke Kinderopvang zich in om kinderen op te vangen. Het gaat om kinderen tussen 0 en 3 jaar die overdag worden opgevangen, voor en na schooltijd en tijdens de vakanties kunnen daar ook kinderen tot 12 jaar bij komen. Maar er is een permanent tekort aan onthaalouders om aan de grote vraag het hoofd te bieden. Daarom organiseert Landelijke Kinderopvang - dochterorganisatie van de KVLV - een infomoment, op maandag 12 december om 13u30 in Muze. Dan wordt alle info gegeven en worden alle vragen beantwoord. Meer info 070-24 60 41 of www.LandelijkeKinderopvang.be9204