Internen herdachten collegebrand

Internen herdachten collegebrand

 Vandaag is het 46 jaar geleden dat 23 internen van het toenmalige Heilig-Hartcollege om het leven kwamen in een brand op een slaapzaal. Aan de vooravond van die droevige verjaardag hebben de huidige internen van het Sint-Franciscuscollege stilgestaan bij die tragische gebeurtenis. Buiten vergezeld van kaarsen werd het gebeuren verteld waarbij telkens een kaars werd uitgeblazen. Het werd steeds donkerder waardoor in alle stilte duidelijk was hoe groot de leegte moet geweest zijn 46 jaar geleden. (foto's An Vandevenne)51477