Investeringen maken Jogem klaar voor toekomst

Investeringen maken Jogem klaar voor toekomst

In de vooravond is het vernieuwde Jogem-complex officieel geopend, voorlopig nog in beperkte kring maar later volgt een ruimer feest. De grote en kleine feestzaal zijn volledig vernieuwd, net als de keuken en Jeugdhuis Patron, er is een nieuwe inkom gebouwd, een berging met een nieuwe noodtrap. De vroegere koelcel is uitebreid naar drie, het sanitair is volledig vernieuwd. Erwin De bruyn, de voorzitter van vzw Jeugdzorg benadrukte dat heel het complex op de eerste plaats in functie van de lokale jeugd staat. Het wordt gebruikt door de Chiro, het jeugdhuis, de atletiek, voetballers, moeders met kinderen, Arktos heeft er onderdak gevonden, ...

Verdienmodel

"Er is hier elke dag activiteit, we kiezen dan ook voor een open domein waar iedereen gebruik kan van maken. Maar het complex was aan vernieuwing toe.  jaar geleden is dat traject al ingezet met energieinvesteringen en nu hebben we het geheel aangepakt. Een belangrijk deel van onze investeringen ligt trouwens onder de grond: al het hemelwater wordt nu opgevangen in 30.000 liter citernes en gebruikt voor waterspoeling en onderhoud. Alle sanitair is aangesloten op de riolering en alle overtollig hemelwater wordt lokaal geïnfiltreerd. Alles samen investeerden we ongeveer € 600.000 waarvoor we een kleine 200.000€ aan subsidies mochten ontvangen, € 150.000 aan leningen aangingen en € 250.000€ eigen spaargeld investeerden."  Erwin De bruyn stelde dat daar ook een verdienmodel tegenover staat: de infrastructuur wordt verhuurd aan verenigingen, voor familiefeesten, er zijn eetdagen en uiteraard de succesvolle verhuur als kampplaats.

Visitekaartje

Burgemeester Mario Borremans toonde zich enthousiast over de faciliteiten die Jogem ter beschikking stelt aan de plaatselijke bevolking. Ook het feit dat Arktos vzw  er onderdak kreeg, wat niet evident is, kon hij appreciëren. De kampplaats van Jogem is bovendien een visitekaartje voor Heusden-Zolder. De burgemeester gaf trouwens goede hoop dat ook de laatste gevraagde subsidie van 20.000 euro nog in orde zou komen, maar daar moet het schepencollege zijn zegen nog over geven.


69844