Italianen vieren Palmzondag

Italianen vieren Palmzondag

Op Lindeman had de traditionele optocht en viering van Palmzondag plaats. De lokale ANCRI-afdeling herdenkt daarmee iedereen die in de oorlogen en op het werk is omgekomen. In aanwezigheid van Italiaanse en Belgische overheden, een afvaardiging het gemeentebestuur, oudstrijders - ook van partnergemeente Erbè - werd eerst verzameld in de Populierenstraat aan het lokaal van ANCRI, daar werden de palmtakken uitgedeeld en gezegend, dan volgde een mis in de kerk waarna heel de groep samen met een fanfare naar het kerkhof trok voor een bloemenhulde. De rest van de dag was er een intern feestprogramma.2282