Jaartalsteen uit school gehaald

Jaartalsteen uit school gehaald

Leden van de Geschied en Heemkundige Kring hebben vanmorgen de steen met de jaarvermelding uitgekapt in de nok van de oude jongensschool in de Kapelstraat. Het is de bedoeling die te bewaren voor het nageslacht voor de school tegen de vlakte gaat om plaats te ruimen voor een nieuw project.19766