Johan Sauwens over voor- en nadelen van fusies

Johan Sauwens over voor- en nadelen van fusies

Bij KWB-Overdag bogen ze zich vandaag over de voor- en nadelen van gemeentefusies en ze hadden daarvoor Johan Sauwens uitgenodigd. Sauwens is een 'politieke oudstrijder van vele fronten' en heeft de voorbije jaren mee de lijnen uitgezet voor de toekomstige fusie van Bilzen en Hoeselt.  Voor Johan Sauwens opent een fusie nieuwe perspectieven, waaronder zeker een betere dienstverlening. Maar ze houdt ook gevaren in zoals meer afstand, minder betrokkenheid en meer bureaucratie. De dorpen moeten in elk geval blijven bestaan. Maar nabijheid is niet meer ‘onder de kerktoren’ en er zal meer ingezet worden op digitale interactie. Sterke lokale besturen zullen in staat zijn om goed in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Tegelijk is Johan Sauwens ook gekant tegen een te grote samensmelting van veel gemeenten, omdat de leefbaarheid moet verzekerd blijven. (foto's Ludo Deleux)75932