Jozef Pacolet over de crisis

In Muze kan je vanavond om 20 uur gaan luisteren naar een uiteenzetting van professor Jozef Pacolet van de KU Leuven over de 'financieel-economische crisis en de sociale zekerheid'. Hij zal vooral bekijken of ons systeem bestemd is tegen de schokgolven van de internationale crisissen. Een organisatie van het GROS, Davidsfonds, KWB en Muze, de toegang is gratis.9318