Kennismaken met De Bark en zijn bewoners

Kennismaken met De Bark en zijn bewoners

Zaterdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Vluchtelingen komen de jongste maanden vaak in de actualiteit door de velen in hun gammele bootjes tussen Afrika en Italië. Maar wereldwijd zijn miljoenen vluchtelingen op de vlucht. Ook in ons land komen jaarlijks heel wat vluchtelingen toe, die om uiteenlopende redenen asiel vragen. Een deel van hen wordt opgevangen in De Bark in de Kapelstraat. Daarom dat ook De Bark op 20 juni tussen 13u30 en 17 uur samen met Vormingplus Limburg een activiteit organiseert. Na een korte rondleiding in het opvangcentrum is er plaats voor kennismaking met enkele asielzoekers. Via een uitwisselingstafel ontdekken de deelnemers hoe trouwfeesten, school, vrije tijd, … in verschillende culturen beleefd worden. Deelnemen is gratis via Vormingsplus Limburg (basiskennis van Frans of Engels is handig maar niet noodzakelijk)21716