Kennismaken met karate

Kennismaken met karate

In het gevechtssportenlokaal van Sporthal Zolder volgden kinderen een karatekamp onder de noemer 'Martail Arts'. Fred Van Hove bracht er hen de knepen van de sport bij, die op de eerste plaats gestoeld is op zelfbeheersing.3167