Kerkhofontruiming een jaar opgeschort

Kerkhofontruiming een jaar opgeschort

Zoals verwacht behoorlijk wat volk vanavond op de gemeenteraadscommissie rond de ontgravingen van de kerkhoven van Berkenbos en Bolderberg. Die moesten eerst een lange en technische uitleg aanhoren met veel historiek. Daarna kregen de gemeenteraadsleden de kans om vragen te stellen, maar uiteraard voor het groot aantal nieuwelingen in de raad is dit dossier ook nog nieuw. Uiteindelijk kon burgemeester Mario Borremans meedelen dat de beslissing voor een jaar opgeschort is, maar hij herhaalde wel dat er een probleem was en er op termijn maatregelen nodig zijn. Alle mogelijkheden zullen nu nog eens bekeken worden. (foto's Dimitri Reynders)12668