Kinderarmoede: nieuw Huis van het Kind en acties

Kinderarmoede: nieuw Huis van het Kind en acties

Heusden-Zolder gaat de komende jaren de kinderarmoede verder aanpakken, dat blijkt uit het plan dat schepen Funda Oru maandagavond voor de commissie welzijn uit de doeken heeft gedaan. De nood aan zo’n aanpak is nog steeds acuut. In Limburg en Vlaanderen werden vorig jaar grosso modo 14,4 % kinderen geboren in kansarmoede, in Heusden-Zolder was dat 22,7 %. We zitten trouwens de jongste jaren opnieuw in stijgende lijn. De kansarmoede bij ons slaat vooral op opleiding, huisvesting, stimulatieniveau en gezondheid. Op het vlak van inkomen en arbeid van de ouders scoort Heusden-Zolder minder slecht dan het gemiddelde. Er ligt nu een uitgebreid plan op tafel voor de periode 2020-2025.

10 nieuwe voorstellen

Daarin staan 10 nieuwe voorstellen: een taskforce rond kinderarmoede, een signaalfunctie, sociale functie in de buitenschoolse kinderopvang, verdere afstemming van vrije tijd, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang op elkaar, de uitbreiding van het ‘fonds sport, spel en cultuur’ naar 3- tot 18-jarigen, een zitdag vrije tijd in het Huis van het Kind, mogelijk brugfiguren inzetten in het basisonderwijs, de gezinsondersteuning uitbreiden vanuit het samenwerkingsverband Huis van het Kind, de inzet van buddy’s in kwetsbare gezinnen en de focus op kwetsbare gezinnen binnen het geïntegreerd breed onthaal.

Nieuw Huis van het Kind

In 2020-2025 krijgen drie acties extra aandacht: een nieuwe locatie voor het Huis van het Kind, dat krijgt onderdak in de lokalen van het Rode Kruis, die worden aangepast en uitgebreid. Er zal meer aandacht gaan naar de +12jarigen en de mogelijkheden binnen het domein armoede en gezondheid worden verder verkend.
 
48088