Kinderen ruimen Galgenberg op

Kinderen ruimen Galgenberg op

Kinderen van de Lindeman en namen de Galgenberg onder handen. Ze haalden liefst 14 vuilniszakken op, vooral blikjes en flesjes . Ze vonen ook heel wat autobanden. Limburgs Landschap vzw is de eigenaar van verschillende percelen op de Galgenberg. Een half jaar geleden werden al bomen geplant. Nu is er een houtkant met inlandse soorten zoals zomereik, spork, wilde kamperfoelie, lijsterbes en brem. Daarnaast leeft er onder meer de zeldzame rugstreeppad: het is immers een zandig heidegebied dat snel opwarmt met ondiepe plasjes en kale oevers. Dankzij het beheer van Limburgs Landschap vzw kan deze soort behouden blijven.(foto Limburgs Landschap)
10577