Kinderen worden professionele voorlezers

Kinderen worden professionele voorlezers

Samen met de kinderkrant Crocodils openden de beren van Het Berenhuis vanavond hun voorleescollege. 18 kinderen zullen gedurende twee maanden intensief opgeleid worden tot professionele voorlezers. Naast de lessen in het CVO moeten ze een aantal stagemomenten doorlopen. Op 25 februari zullen ze bijvoorbeeld voorlezen in Woonzorgcentrum De Bloemelingen. Vandaag maakten ze kennis met poëzie, meertalig voorlezen, drama en illustraties maken. De opleiding kadert binnen taalactivering en wordt ondersteund door Hart Voor Limburg.19499