Kiwanis brengt 7000 euro van het lentebuffet

Kiwanis brengt 7000 euro van het lentebuffet

Serviceclubs hebben de traditie om zich geregeld te engageren voor het goede doel. De leden van Kiwanis Zolder-Terlaemen scharen zich ondertussen al jaren achter ’t Weyerke, meer bepaald zetten ze de schouders mee onder het succesvolle lentebuffet. Vanavond overhandigden ze dan ook de opbrengst: 7000 euro.21969