Klacht bij gouverneur tegen iftar-reglement

Peter Tielens (Nieuw) heeft bij de gouverneur een klacht ingediend wegens 'een onregelmatigheid' tijdens de gemeenteraad van 29 april, waar het aangepaste subsidiereglement voor iftar-initiatieven werd goedgekeurd. Het huishoudelijk reglement voorzien dat de dossiers 10 dagen voor de raad ter inzage liggen. "Op 19 april ben ik ze gaan inkijken, en op 22 april werden nog 3 punten toegevoegd zonder de raadsleden te verwittigen. Omdat mijn inzagerecht geschonden is, heb ik uitstel van het punt gevraagd, maar dat is weggestemd," aldus Tielens in zijn klacht. Hij heeft bovendien inhoudelijke opmerkingen. Zo werd volgens hem het nieuwe reglement ingevoerd terwijl het vorige niet ingetrokken werd. En hij noemt het ook discriminerend vermits alleen Soennitische moslims ramadam houden en iftar vieren, en dus kunnen volgens hem Alevietische en Sjiitische moslims, andere geloofsovertuigingen en ongelovigen niet genieten van een gelijkaardige toelage. Mogelijk komt er nog meer vuurwerk, want Peter Tielens vroeg donderdag aan het eind van de raad ook uitleg over de hoge personeelskosten van de kerkfabriek in Zolder en hij heeft de boekhoudingen van het zwembad en sporthal Olympia opgevraagd.5051