Krijgt de Cité een Braderieplein?

De straatnamencommissie moet zich buigen over een naam voor het plein op de hoek van de Koolmijnlaan en de Waterleidingstraat. Dat wordt zoals bekend binnenkort heringericht. De handelaars van de Cité hopen alvast dat het tot Braderieplein zal gedoopt worden. De braderie is immers met haar 58 jaar één van de oudste van het land en op het plein staat ook altijd de 'braderietent'. UPDATE De geschied- en heemkundige kring van Heusden pleit dan weer voor het 'Casinoplein', omdat vroeger op die plaats Cinéma Casino lag. Maandagavond valt de beslissing. Overigens is het nog wachten tot na de drukte van het Lenteweekend - dat nu plaatsheeft - en Pasen, alvorens de werken voor de verharding en inrichting van het plein starten.
4556