KS-Vriendenkring: ''Vrijwillige bijdrage gevraagd'

KS-Vriendenkring: ''Vrijwillige bijdrage gevraagd'

De KS-Vriendenkring zegt zich achter het standpunt van de Pensioendienst te scharen en roept alle leden op om geen geld te geven aan zij die beloven dat hen intresten en schadevergoeding zouden betaald worden. De vereniging verwijst naar de brief van de administrateur-generaal van de Pensioendienst die de mijnwerkers naar de rechtbank verwees indien zij menen recht te hebben op intresten en schadeloosstelling, wat de KS-Vriendenkring naar eigen zeggen heeft gedaan. Zellf zegt de KS-Vriendenkring dat ze haar "leden enkel gevraagd heeft een vrijwillige bijdrage te doen zodat de werking van de vzw kan gegarandeerd worden, van al de andere initiatieven nemen wij afstand en distantiëren wij ons." De organisatie roept haar leden op in alle sereniteit om de uitspraak van de rechtbank af te wachten en zich niet te laten manipuleren door mensen met verkeerde bedoelingen.75973