KWB Berkenbos neemt afscheid van kassier

KWB Berkenbos neemt afscheid van kassier

Met een klein feestje met al de wijkmeesters werd bij KWB Berkenbosde huidige kassier Alfons Steenberghs officieel van zijn taak ontheven. De portefeuille werd symbolisch overgedragen aan zijn opvolger Jan Camps. Fons is ondertussen al 64 jaar lid van KWB, 43 jaar daarvan als wijkmeester en sinds 2000 was hij kassier. Samen met zijn vrouw Leen werd hij in de bloemetjes gezet. (foto Ludo Vanherle)19965