La Baracca binnenkort weer open

La Baracca binnenkort weer open

Binnenkort kan buurthuis La Baracca op de Lindeman weer open. De nieuwe concessie zal wellicht op 1 februari ingaan. De gemeenteraad moet de concessie wel eerst goedkeuren tijdens de zitting van 27 januari. Zoals bekend heeft het gemeentebestuur in maart vorig jaar na enkele turbulente jaren een eind gemaakt aan de concessie met het buurthuis, dat moest zijn deuren sluiten. Aanleiding waren niet alleen malversaties, La Baracca vervulde volgens de gemeente onvoldoende de rol van buurthuis voor heel de Lindeman. Daarop is een nieuwe structuur opgezet, waarin zoveel mogelijk actieve verenigingen van de wijk betrokken zijn. Daarom zal dus binnenkort de vzw Ontmoetingscentrum La Baracca het beheer overnemen.6726