Laagste werkloosheid sinds mijnsluiting

Afgelopen maand was 6,34 % van de beroepsbevolking in Heusden-Zolder werkloos, dat is de laagste werkloosheidsgraad sinds de mijnsluiting in 1992. Het cijfer komt van de VDAB en is bekendgemaakt door het gemeentebestuur naar aanleiding van 4 jaar werkwinkel. In die werkwinkel zitten alle instanties die bezig zijn met werkgelegenheid samen op één plaats, wat veel eenvoudiger is voor de werkzoekende. "Vorig jaar kregen 445 werkzoekenden een trajectbegeleiding op maat van VDAB en andere organisaties, daarnaast konden met investeringen van de gemeente in de lokale diensteneconomie 106 mensen aan de slag. Dit jaar investeren we zowat 250.000 euro in het lokale werkgelegenheidsbeleid," zegt schepen Nanda Van Ende. En samen met de economische groei van de afgelopen jaren, werkt die aanpak blijkbaar. In twee jaar tijd is het aantal werklozen gedaald van 1407 naar 865, dat is meer dan 38 %. En de jeugdwerkloosheid is in diezelfde periode verminderd met bijna 61 %, en specifek die van Turkse en Noord-Afrikaans jongeren met meer dan 64 %. Zoals bekend is Heusden-Zolder één van de 13 gemeenten waarvoor de Vlaamse regering een jongerenplan heeft opgezet.764