Laatste fase van de groenbuffer bij circuit start

Laatste fase van de groenbuffer bij circuit start

Deze week start de laatste fase van het project ‘Groenbuffer Circuit Zolder’. Dat project loopt al sinds 2015 en wordt nu en in de toekomst beheerd door het Regionaal Landschap Lage Kempen. Ook in deze fase worden de oude en beschadigde bomen gekapt en de Amerikaanse vogelkers bestreden. Waardevolle bomen blijven uiteraard behouden. In het najaar worden  nieuwe inheemse bomen en planten geplant, die zullen op termijn een blijvende groene gordel garanderen rond en deels binnen het circuit. De laatste zones die nu worden aangepakt liggen langs de toegangsweg van het circuit, de zone tussen Jagerspad/Sacramentspad/Kanaaldijk/circuit, de zone achter de Wheels en een deeltje langs het Herderspad. 67709