Lange commissie beantwoordt deel vragen

De verenigde gemeenteraadscommissie over de sporthallen en de uitbating ervan heeft vanavond 2u15 geduurd. De meerderheid kreeg vooral vanuit de N-VA veel vragen en moest daardoor heel wat uitleg geven. Het was duidelijk dat in een aantal dossiers vooruitgang geboekt is - zoals met de brouwerij - maar dat zeker nog niet alles uitgeklaard is. Ook moet nog met de vzw in Bolderberg rond de tafel gezeten worden. De vergadering werd ook even onderbroken omdat er voor iedereen kopies moesten gemaakt worden. De verschillende dossiers zullen de komende maanden zeker nog te berde komen.15881