Lindeman (tijdelijk) opgelucht na schorsing Remo

Lindeman (tijdelijk) opgelucht na schorsing Remo

Verschillende inwoners van de wijk Lindeman reageren (tijdelijk) opgelucht nu de Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de Group Machiels had gekregen voor zijn project op het Remo-stort, heeft geschorst. Met dat ruimtelijk uitvoeringsplan had de Vlaamse regering zowat 25 ha natuurgebied ingekleurd als industriezone. Maar de Limburge Milieukoepel en de eigenaars van een aangrenzend perceel vonden dat niet kunnen omdat een deel van de zone - een 3-tal ha - bestaat uit Europees Habitatgebied met een waardevolle populatie zomereiken. De Raad van State volgt dat en schorst het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Een schorsing is evenwel een tijdelijke beslissing, of er ook een vernietiging komt, beslist de Raad volgend jaar. Group Machiels blijft achter zijn 'Closing the Circle' project staan en wijst op de jobs, het verwijderen van het afval, het opwekken van energie en achteraf het herstel van een nog groter natuurgebied. De buurt daarentegen vreest onder meer voor geurhinder en verkeersoverlast en dat de exploitatie veel langer zal duren dan 20 jaar. Ondertussen gaat de procedureslag voort. (foto Marcel Gybels)
38427