Massaal verzet tegen de opsplitsing van Limburg

Massaal verzet tegen de opsplitsing van Limburg

Alsmaar meer mensen en organisaties verzetten zich tegen de plannen van de Vlaamse regering om Limburg op te splitsen in verschillende samenwerkingsverbanden. Dat zouden er twee, drie of meer kunnen zijn. Voor de andere provincies ligt die verdeling al vast, van hieruit verwacht Vlaanderen een voorstel. Maar in Limburg liggen de kaarten anders, doordat de provincie altijd een homogeen blok is geweest en er grotendeels op provinciaal vlak samenwerkingsverbanden werden gesloten, denk maar aan de intercommunales voor energie of afvalbeleid en recent nog voor de vervoersregio.  Daardoor groeit er een brede maatschappelijk consensus dat het opsplitsen van de provincie ook die samenwerkingsverbanden zal doorknippen en precies zal leiden tot minder efficientie en meer kosten. Ondertussen hebben al meer dan 60 organisaties de petitie Red Limburg ondertekend, en niet de minste: van universiteit en hogeschool, werkgeversorganisaties en vakbonden, milieuorganisaties, cultuurinstellingen, gezondheidsorganisaties tot politieke partijen. Daarnaast hadden tot vanavond ook al meer dan 1600 Limburgers de petitie ondertekend, terwijl die pas vier dagen geleden gelanceerd is. 68028