Mazout in kasteel Meylandt: geen koud kunstje ...

Mazout in kasteel Meylandt: geen koud kunstje ...

De start van het nieuwe trimester in kasteel Meylandt is voor de academiestudenten maandag letterlijk in een koele sfeer verlopen. Het bleek dat de mazout was opgebruikt en er was dus geen verwarming. En kunstenaars en koude vingers, dat gaat nu eenmaal niet samen. Het bleek dat de meting van de stookolievoorraad door de bevoegde gemeentediensten niet tijdig was gebeurd door de combinatie van een ziek personeelslid en een ander met vakantie. Ondertussen was er wel heel wat verbruikt, maar werd uiteraard de mazoutleverancier niet verwittigd. Maandagochtend is dan in allerijl de stookoliefirma gemobiliseerd, zodat het maandag na de middag weer warm was. Schepen van onderwijs Marleen Hoydonckx gaat bekijken hoe zulke incidenten in de toekomst kunnen vermeden worden, ook wordt onderzocht om het kasteel in de toekomst met andere bronnen te verwarmen. Het is alleszins niet de bedoeling om koude kunst als nieuwe discipline in te voeren.38744