Medaille voor helpers in Waals overstromingsgebied

Medaille voor helpers in Waals overstromingsgebied

In feestzaal Vogelsanck had vandaag het  jaarlijkse promotiefeest van de Koninklijke en Menslievende Vereniging van Dragers van Eretekens en Medailles van België plaats. Dat is nog altijd de oudste vereniging van het koninkrijk België. Er werd een aantal toespraken gehouden en de nieuwe bestuursstructuur voorgesteld met Heusdenaar Tim Francis als nieuwe voorzitter. Traditiegetrouw krijgen verschillende leden een ereteken. Bijzonder was dit jaar dat twee Nederlanders uit Geldrop -  Karin en Bert De Jonge - het Ereteken voor Moed en Zelfopoffering kregen omdat ze nog steeds naar Wallonië trekken om de slachtoffers van de watersnood te ondersteunen. Zoals elk jaar werd ook een cheque voor een goed doel overhandigd. Deze keer mocht De Kleine Prins 500 euro in ontvangst nemen. Zoals bekend zet die vereniging zich in voor kinderen die getroffen worden door kanker. De leden van de vereniging en hun gasten praatten nadien nog na tijdens een feestmaal.  (foto's Ann Jordens)77566