Meer dan 10.000 dieren opgevangen

Het Vogel- en Zoogdierencentrum heeft in 2012 voor het eerst meer dan 10.000 dieren opgevangen, ter vergelijking: in 2006 ging het nog om 4.2015, een aantal dat in 2011 was gegroeid tot 7.386. De grootste groep zijn de inheemse vogels (4.569) gevolgd door de tamme dieren (2.443) en de inheemse zoogdieren (696). Daarnaast zijn nog eens 2.545 inheemse reptielen, vissen, amfibieën, enz. in het centrum terechtgekomen. Het VZOC kreeg 3.109 oproepen. De meest zeldzame diersoorten die weer in de natuur werden vrijgelaten zijn de klapekster en de ringslang (foto’s Jan Ruymen). De soort die het meest over de vloer kwam is de fazant met bijna 2.500 exemplaren. 88 paarden en pony’s zijn vorig jaar opgevangen. 51 hangbuikvarkens moesten gevangen worden, vooral voor de verkeersveiligheid en nog eens 22 damherten. Positief is dat het aantal reeën: is gehalveerd.12187